PERSONEL BİLGİSİ

Demirkayalar Tarım ve Hayvancılık
Personel Bilgisi
İşletmemizde 10 teknik 3 iadari olmak üzere toplam 40 civarında personel istihdam edilmektedir. Mevsimsel faaliyetlere göre bu rakam devamlı artış göstermektedir. Personel istihdamında bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla %95 oranında bölgenin insan kaynaklarına öncelik verilmektedir.